Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) , μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο info-training121@insete.gr