ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στο Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5062097

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ότι εντός του μήνα αναμένεται ότι θα εκκινήσουν  οι ενέργειες συμβουλευτικής για τα πρώτα τμήματα.

Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον Πάροχο Κατάρτισης και μόνο για τη συγκρότηση των τμημάτων.

Η ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ