Υποβολή αιτήσεων έως και 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την 6/9/2022 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59.

Κατόπιν αυτού όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, αλλά και όσοι έχουν δικαίωμα επαναυποβολής, καλούνται να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία έως την ως άνω ημερομηνία.